DELSBO. Monica Andersson arbetar som specialistsjuksköterska på ambulansen i Delsbo. Efter beslutet om jourtid väljer hon nu att säga upp sig.