Ambulansen är bara början – mångmiljonbesparing väntar inom vården

HÄLSINGLAND. Det uppmärksammade införandet av jourtid för ambulanspersonal är bara en del i Division operations besparingsplaner. Skattepengar och patientavgifter räcker inte till och under året ska divisionen spara 49 miljoner kronor.

Läs mer: http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/ambulansen-ar-bara-borjan-mangmiljonbesparing-vantar-inom-varden-vara-intakter-tacker-inte-vara-utgifter