Känner sig kränkta av vårdchefers utspel om ambulansen

GÄVLEBORG. Vårdförbundets medlemmar har reagerat starkt på det öppna brev som 23 tunga vårdchefer i länet har skrivit under. I brevet uttrycker cheferna sitt stöd för förslaget att införa jourtid för ambulanspersonal om nätterna.

 

Läs mer: http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/vardforbundets-medlemmar-rasar-kanner-sig-krankta-av-vardchefers-utspel-om-ambulansen-1