Södertälje sjukhus har stor användning av Rakel


På Södertälje sjukhus har man använt sig av Rakel sedan 2010 efter ett beslut i Stockholms läns landsting. I dag används Rakel av många funktioner på sjukhuset, för både intern och extern samverkan.

Kommunikationssystemet Rakel fyller en viktig funktion i det dagliga arbetet och är en hörnsten i sjukhusets katastrof- och krisberedskap. Flera funktioner på sjukhuset har i princip helt övergått till att kommunicera via Rakel. Ambulanserna får sina larm från SOS Alarm genom Rakel och kommunicerar både med andra blåljusaktörer och med sjukhusets akutmottagning via Rakel.

Lätt att kontakta räddningstjänsten 

Ordningsvakterna tycker att Rakel fungerar bättre än deras traditionella kommunikationsradio och är nöjda med både täckning och ljudkvalitet. Mattias och Jonatan, ordningsvakter, Södertälje sjukhusDygnet runt, sju dagar i veckan patrulleras sjukhuset av ordningsvakter som bär på varsin Rakelenhet. Med dem kan de enkelt komma i kontakt med till exempel räddningstjänsten.
Även driftpersonal använder Rakel. Via Rakel kan de snabbt bli nådda om det inträffar en allvarlig händelse av något slag: om till exempel ordningsvakterna uppmärksammar ett vattenläckage ska de kunna nå driftpersonalen utan dröjsmål. Och liksom ordningsvakterna kan driften behöva komma i snabb kontakt med räddningstjänsten.

Anpassade Rakelutbildningar

Alla som arbetar med Rakel på Södertälje sjukhus får regelbundet genomgå en Rakelutbildning anpassad efter just deras behov. Utbildningen är extra viktig för de så kallade sällananvändarna, det vill säga de som enbart använder Rakel vid vissa typer av händelser. Det är sjukhusets beredskapssamordnare Malin som samordnar utbildningarna. Eva, ledningssjuksköterska, Södertälje sjukhus– På akutmottagningen används Rakel dagligen, berättar Malin. Den ansvariga ledningssjuksköterskan bär alltid en handenhet och larmsjuksköterskan bevakar den fasta enheten. Att svara på anrop har blivit en rutin och fungerar som det ska. Det är sällan någon behöver göra egna anrop och det är bland annat därför det är så viktigt att vi har våra Rakelutbildningar med jämna mellanrum.
Sjukhuset har flera olika interna talgrupper, men är också anslutna till externa talgrupper. Vid varje fast Rakelenhet på sjukhuset finns en enkel manual som berättar hur man gör olika anrop och vilka kortnummer som går till olika talgrupper. Man har också tagit fram fickmanualer som hör till de lösa handenheterna.

Katastrofledningsgruppen övar på olika teman 

I sjukhusets ledningscentral finns både en fast Rakelenhet och en handenhet. Det är härifrån katastrofledningsgruppen ska leda arbetet om det uppstår en medicinsk katastrof: det vill säga en så pass allvarlig händelse att belastningen blir så hög att normala kvalitetskrav inte längre kan upprätthållas. Gruppen träffas regelbundet och en gång per år övar de på olika katastrofteman. Både Malin och sjukhusets säkerhetschef Melina sitter med i katastrofledningsgruppen.

Snabb kommunikation med Rakel.

Melina anser att det finns många anledningar för ett sjukhus att använda Rakel. Men den viktigaste tycker hon är möjligheten att snabbt nå ut till många samtidigt, med samma information.  Thomas, driftledare på Södertälje sjukhus

– Vid någon form av säkerhetsrelaterad händelse, till exempel vid en brand eller annan störning som påverkar den allmänna ordningen på sjukhuset, kan jag som säkerhetschef och ordningsvakterna nå ut med ett larm och information till alla Rakelanvändare på sjukhuset samtidigt. Det ökar säkerheten och minskar risken för tidsfördröjning och desinformation. Rakel är ett säkert och krypterat system och går inte att avlyssna. Det gör att jag känner mig trygg när jag kommunicerar via Rakel, säger Melina.

 

Ser fler möjligheter. Melina ser flera nya användningsområden för Rakel i framtiden. Redan i dag är det till exempel tekniskt möjligt att styra ambulansportarna med Rakel. Södertälje kommun använder Rakel och sjukhuset ingår i kommunens krisberedskapsgrupp. Här ser Melina att en gemensam talgrupp skulle vara till nytta.

– Även en talgrupp med polisen vore bra. Här skulle polisen kunna anropa sjukhuset vid exempelvis oroligheter ute på stanAmbulanssjuksköterskan Veronica, Södertälje sjukhus när det kan tänkas att flera människor beger sig till sjukhuset samtidigt. Då skulle personalen bättre kunna använda de säkerhetsrutiner som finns för att bemöta dessa människor, säger Melina. Internt tror både Malin och Melina att sjukhusets vaktmästeri, skulle ha nytta av Rakel.
Både Malin och Melina tycker att Rakel fungerar utmärkt. När systemet var nytt uppstod en del problem, men det handlade främst om handhavandeproblem som utbildning och träning har löst. För de sjukhus som tvekar att börja med Rakel uppmanar Malin och Melina dem att genast sätta igång:

– Använd! Vi ser nyttan med Rakel!

Text: Lena Malmsten-Bäverstam
Foto:
Thomas Henriksson

Bild 1. Ordningsvakterna Jonatan och Mattias använder Rakel i sitt dagliga arbete på sjukhuset. 

Bild 2. Eva är ledningssjuksköterska på akutmottagningen. I den rollen har hon alltid en Rakelenhet med sig för att kunna ta emot anrop från Tjänsteman i beredskap.

Bild 3. Vid brandlarms- och reservkraftsprov har Rakel en mycket viktig funktion, berättar Thomas som är driftledare på Södertälje sjukhus.

Bild 4. Ambulanserna får alla sina uppdrag från SOS Alarm via Rakel. I varje ambulans finns därför en fast Rakelenhet och två handenheter. För att kunna svara snabbt har ambulanssjuksköterskan Veronica en högtalarmikrofon ansluten till sin handenhet.

Publicerad: 2017-03-01 kl. 15:48
Kontakt: Jeannette Labor Jeannette.Labor@msb.se

ANNONSER