Henriks krönika

Samverkan 112 i bokhyllan

Hantverksyrket bokbindare är unikt. Nya Bokbinderiet i Blekinge har på vårt uppdrag bundit in samtliga 15 årgångar av Samverkan 112 – sedan starten 2002. Sammanlagt 88 st tidningar. Varje årgång finns endast i tre exemplar och samtliga böcker ska sparas för eftervärlden.