Premedic tar över ambulanssjukvård i nordöstra Skåne

REGION SKÅNE. Region Skåne har tecknat avtal med Premedic AB för ambulanssjukvården i distrikt 4 (nordöstra Skåne). … [Läs mer...]

Prioritering av ambulansvården i egen regi

REGION SKÅNE. Region Skåne kommer från halvårsskiftet 2016 att göra prioriteringar inom ambulansvården i egen regi, beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 september. … [Läs mer...]

Region Skåne kör ambulanserna i nordväst i egen regi

Från och med söndag den 8 september tar Region Skåne över ambulansverksamheten i det nordvästra distriktet från Falck Ambulans AB. För dig som patient kommer det inte att innebära någon skillnad. … [Läs mer...]

Sex ambulanser som rullat mer än 40 000 mil

Vid genomgång av de ambulanser som finns verksamma inom ambulanssjukvården i Region Skåne har det framkommit att det finns 6 st ambulanser som rullat mer än 40 000 mil. … [Läs mer...]

Upphandlingen av ambulanssjukvård i Skåne är nu avslutad

SKÅNE. Falck Ambulans AB fortsätter att bedriva ambulanssjukvård i det sydvästra och östra distriktet i Skåne. Det nya avtalet träder i kraft den 8 september 2013. I det mellersta distriktet tar … [Läs mer...]