Från och med söndag den 8 september tar Region Skåne över ambulansverksamheten i det nordvästra distriktet från Falck Ambulans AB. För dig som patient kommer det inte att innebära någon skillnad.