Vid genomgång av de ambulanser som finns verksamma inom ambulanssjukvården i Region Skåne har det framkommit att det finns 6 st ambulanser som rullat mer än 40 000 mil.