REGION SKÅNE. Region Skåne har tecknat avtal med Premedic AB för ambulanssjukvården i distrikt 4 (nordöstra Skåne).