Oroväckande utveckling för räddningstjänsten

HALMSTAD. Två gånger på två dagar har föremål placerats ut på vägen för att stoppa räddningstjänsten från att släcka bränder. – Vi är oroade över situationen, säger brandmästare Mattias Sjöström. … [Läs mer...]

Nio av tio patienter ska slippa åka till akuten

HALLAND.När ambulanssjukvården testade ett nytt arbetssätt visade det sig att bara tio procent av patienterna behövde köras till sjukhuset medan hela 75 procent kunde stanna kvar hemma. Nu införs det … [Läs mer...]

Kritiserat ambulansförsök läggs ned

HALLAND. Efter fyra månader avslutas försöket med alternativ dirigering av ambulanser. De vinster regionen hoppats på har uteblivit samtidigt som personalens arbetsmiljö försämrats. Men på några orter … [Läs mer...]

Missnöjd personal flyr ambulansen

HALMSTAD. Minst 10 av 90 ambulansanställda i Halmstad har sagt upp sig och flera har begärt tjänstledigt. … [Läs mer...]

Ambulans körde på häst – kaos på motorvägen

HALLAND. Kaos utbröt på E 6 strax norr om Halmstad efter att sex hästar rymt från en gård i närheten. Strax efter klockan sju fick polisen flera samtal om att hästar springer lösa på motorvägen mellan … [Läs mer...]

IVPA är på väg att skrotas i Halland

REGION HALLAND. Ett fleråriga samarbetet med de kommunala räddningstjänsterna – I väntan på ambulans – är på väg att skrotas av länets sjukvård. … [Läs mer...]

SOS Alarm: ”Vi behöver utreda den här händelsen”

HALMSTAD. Ambulansen dröjde, polisen dröjde ännu längre och räddningstjänsten bedömde inte att det var ett ärende för dem alls. Platschefen på SOS Alarm säger till HP att händelsen på Bro-gatan kommer … [Läs mer...]

Ambulans-avtalet får ok av fack

HALLAND. Facket nådde inte ända fram i sin strid för en bättre arbetsmiljö för länets ambulanssjuksköterskor, men anser ändå att avtalet med Region Halland är okej.  … [Läs mer...]

Ambulanssjuksköterskor är beredda att ta strid

 HALMSTAD. – Vi tycker våra krav är rimliga. Det handlar om vår hälsa, men också om patient- och trafiksäkerheten, säger Björn Tellström. … [Läs mer...]

Få anmälda hot mot ambulanspersonal

HALMSTAD. Antalet anmälda hot mot personalen inom ambulanssjukvården i Halland är få. … [Läs mer...]