Kritiserat ambulansförsök läggs ned

HALLAND. Efter fyra månader avslutas försöket med alternativ dirigering av ambulanser. De vinster regionen hoppats på har uteblivit samtidigt som personalens arbetsmiljö försämrats. Men på några orter lever delar av försöket vidare.

Läs mer: http://www.hallandsposten.se/nyheter/halland/kritiserat-ambulansf%C3%B6rs%C3%B6k-l%C3%A4ggs-ned-1.4138817