REGION HALLAND. Ett fleråriga samarbetet med de kommunala räddningstjänsterna – I väntan på ambulans – är på väg att skrotas av länets sjukvård.