Få anmälda hot mot ambulanspersonal

Läs mer: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4681124-fa-anmalda-hot-mot-ambulans-personal