Medicin

Gränsöverskridande ambulanser

Förslag till regelverk som syftar till att möjliggöra en god och säker ambulanssjukvård när ambulanser från Danmark, Finland och Norge
bistår en svensk region.

Medicin

Ambulansen – En ultimat placering för sjuksköterskestudenter

Ambulanssjukvården har visat sig vara en bra miljö för sjuksköterskestudenter att träna professionskunskap inom akutvården. Karolinska Institutet är nu inne på fjärde terminen med studenter som gör sex veckors så kallad VFU i ambulans. Erfarenheterna är mycket goda.

Medicin

Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har åter igen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2014.