Årets Strokeenhet är utsedd!

Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2014 var strokeenheten vid Köpings sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2014” av styrgruppen för Riksstroke!

Ytterligare fem sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, de är sjukhusen i;Riksstroke
– Alingsås
– Bollnäs
– Halmstad
– Katrineholm
– Motala

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 25 000 insjuknanden i Riksstroke. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

I dag har priset delats ut till ovan nämnda sjukhus i samband med Riksstrokes användardag den 14 oktober i Stockholm, sedermera kommer de även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke som planeras bli utgiven i tryckform under oktober 2014. Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta stroke patienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2014”. Rapporten webbpublicerades i juni 2015 och finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (www.Riksstroke.org, under Årsrapporter). Riksstrokespriset kommer även att publiceras på Riksstrokes hemsida.

Kontaktperson för Riksstroke är Sari Wallin, Riksstrokekoordinator, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Tel. 090-785 87 78   Mobil 070-5152051  sari.wallin@medicin.umu.se  www.Riksstroke.org

Text och foto: Riksstroke

Bildtext: Alla pristagarna

ANNONSER