Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Ambulanssjukvårdens responstid vid hjärtstopp


Mediantiden från larm till ambulansens ankomst till patienten har ökat från sex minuter 1992 till tio minuter 2015. Längst responstid har Västernorrland, Dalarna, Blekinge, Jämtland och Gotland. Ambulans-bevittnade hjärtstopp är exkluderade.

Örebro. 7 min
Västmanland. 8 min
Norrbotten. 8 min
Östergötland. 9 min
Uppsala. 9 min
Stockholm. 9 min
Skåne. 9 min
Halland. 9 min
Gävleborg. 9 min
Västra Götaland. 10 min
Västerbotten. 10 min
Värmland. 10 min
Södermanland. 10 min
Kronoberg. 10 min
Kalmar. 10 min
Jönköping. 10 min
Västernorrland. 11 min
Dalarna. 11 min
Blekinge. 11 min
Jämtland. 13 min
Gotland. 15 min

Källa: SVENSKA  HJÄRT- LUNGRÄDDNINGSREGISTRET Årsrapport 2016

Foto: Arkivfoto / PreHospen