Du glömmer att man måste få folk att vilja jobba på Ambulansen

INSÄNDARE. Replik till ”Skattebetalare med insyn”: Hur ska man kunna få folk att jobba i mindre ort? För att ha beredskap 24 timmar om dygnet krävs det (grovt räknat) att man jobbar var fjärde dag och var fjärde natt, 42 timmar i veckan. Om du då ska ha jour på nattpassen kommer du behöva jobba 56 timmar i veckan. Rimligt?