Att se och beskriva verkligheten

Vad det handlar om är att olika människor uppfattar och beskriver samma verklighet på olika sätt. Vi ser ambulanssjukvården genom olika ”glasögon”

Ambulansverksamheten måste utvecklas

Ambulansverksamheten i Norrbotten måste utvecklas, det är inte acceptabelt att responstiderna från 112-samtal till första resurs på plats tar så lång tid.