Eloge till Falck Ambulans Stockholm

Det fackliga arbetet är  ofta fyllt  med plötsligt uppdykande utmaningar, att skjuta fram positioner eller att undanröja ett för medlem/-medlemmar bekymmersamt tillstånd. I många fall handlar det också om att identifiera och synligöra brister i arbetsmiljön och därtill föreslå åtgärd. Förhandlingsarbete kräver därtill analys och stort tålamod.

I rättvisans namn ska även positiva inslag lyftas. Idag vill vi ge en eloge till Falck Ambulans Stockholm som sedan 2013 låter alla nyanställda genomgå en gedigen samverkansutbildning med samverkansövningar i traumasjukvård. Adepterna får både teoretisk och praktisk utbildning i losstagning, klippning och immobilisering av skadade vid trafikolyckor. Skadescenarier som är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. I Stockholms län är vårdgivaren Falck Ambulans ensamma om att låta alla nyanställda genomgå den ovan beskrivna utbildningen.

Henrik Johansson, ordf Alarm

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*