Insändare: Privatiserad ambulansvård blev katastrof

I en insändare (Metro 21/4) så tror Johan att polisen skulle förbättras om den privatiseras.

Jag tror absolut det är helt fel väg att gå och jämför då med min erfarenhet från privatiserad ambulanssjukvård i Stockholm. Här har landstinget i princip enbart antagit det lägst lagda anbudet vilket får allvarliga återverkningar på hela ambulansverksamheten. Fordon används som är helt undermåliga och bl.a. knappt tar sig fram när det kommit en centimeter nysnö, bristfällig utrustning, utbildning och kompetensutveckling till personalen stryps och är i stort sett obefintlig.

Personalen får dessutom arbeta fler timmar/vecka än en genomsnittlig Svensson, som oftast arbetar max 40 timmar/vecka. Detta enbart för att entreprenörerna ska lyckas hålla de redan lågt lagda anbuden. Avtalen med landstingen följs inte och detta utan kontroll och dessutom med landstingets goda minne. Så skulle polisen privatiseras och börja fungera som ambulanssjukvården i Stockholm nu gör, så åker polisen snart omkring i halvtrasiga Fiat Punto och schemana skulle säkert ändras så att färre poliser tjänstgör nattetid när personalkostnaderna ökar. Detta vore enbart bra för Björnligan, ingen annan.

Ambulanssjuksköterskan

ANNONSER