Att se och beskriva verkligheten

Det här månadsbrevet har skickats ut digitalt till alla medarbetare inom Falck Ambulans.

Läs hela dokumentet här:

Manadsbrev 1_Falck Ambulans

ANNONSER