Region Västerbotten behöver hjälp


Nyligen så skickade verksamhetsledningen vid ambulanssjukvården i Västerbotten ut en uppdaterad utgåva av regionens behandlingsriktlinjer till anställd personal inom regionens ambulansverksamhet, vilken omsluter såväl anställda vid regionens ambulansverksamhet samt personer med anställning hos av regionen upphandlade ambulansbolag*. I en hänvisning till den uppdaterade riktlinjen kan man utläsa följande:

Behandlingsriktlinjen om hjärtstopp innehåller under ”Kompletterande” två punkter om att HLR inte ska utföras i rullande bil. Dessa punkter stryks och ersätts med följande anvisning: Vid HLR under transport bör mekanisk hjärtkompressionsutrustning användas. Finns en sådan inte tillgängligt omedelbart eller inom en rimlig tid, ska manuellt HLR utföras under transport och körningen måste anpassas efter dessa förhållanden.”

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

Jag har talat med ansvarig ambulansläkare om varför så vital utrustning som medicinteknisk utrustning för kompressioner inte finns i ambulanserna och har förstått att verksamhetsledningen verkligen vädjat till politiken om detta behov, men att dom gång på gång får svaret att det sedan många månader (kanske år) saknas pengar till inköp av viss utrustning. Tydligen ska det finnas en teknisk enhet för kompressioner på stationen i Umeå. Ja ni läste rätt: en (1) enhet stående på en station.

Nu till en av alla allvarliga konsekvenser av Region Västerbottens dåliga ekonomi. Det här med att ambulanspersonal uppmanas eller förväntas göra kompressioner under färd är ett välkänt fenomen som kryddats med lite inslag av heroiska sagor där modiga ambulanshjältar förväntas strunta i både arbetsmiljölagar och trafikregler. Många regioner har kommit tillrätta med detta patientsäkerhets- och arbetsmiljöproblem genom inköp av erforderlig utrustning. I övrigt så arbetar även många organisationer enligt principen ”stay and play” tills undsättning genom flygkraft (även lite retsamt kallad solskenshelikoptern**) eller förstärkningsenhet anländer. I Västerbottens inland så är avstånden stora och ett ambulanslarm kan ibland ta flera timmar då avstånden till sjukhusen är långa.

Inom ambulanssjukvården är vi välbekanta med begrepp som rörelseenergi och att slungas mot patient i vårdutrymmet även under ”lägre” farter kan riskera betydande personskador. I en legal mening kan ambulanspersonalen åtalas för vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik eller i värsta fall vållande till annans död. Då kan man som anställd vifta med hur många behandlingsriktlinjer som helst – som förare är man alltid ytterst ansvarig, även om det sker genom att påkalla fri väg. Ungefär detsamma som när någon krumelur till kollega bak i vårdhytten skriker ”kör fortare – kör fooortareee”. Om du ska köra fortare avgör vare sig krumeluren till kollega eller någon elitistisk verksamhetsledning som har order att spara in på säkerhetsutrustning. Jag vågar påstå att detsamma gäller i förekommande fall när någon förväntas stå obältad i vårdhytten.

Region Västerbotten behöver verkligen hjälp. Det förefaller nästa surrealistiskt att ambulanssjukvården i Västerbotten på order av det politiska styret förväntas tälja ut miljontals kronor i besparingar trots att man inte ens har elementär medicinteknisk utrustning för livräddande insatser i ambulanserna. Det hela blir helt upp och nedvänt när man tar del av regionens miljonregn över både helikopter och flygmaskiner som ska skötas av regionerna själva i eget flygbolag (där råder inga besparingar kan jag lova). Den enes vår är den andres höst, typ.

Avslutningsvis visar Region Västerbottens prioriteringar och beslutssvaghet ganska ogenerat hur dom ser ner på den redan eftersatta ambulanssjukvården och dess personal. Men vem vet, kanske kör beslutsfattarna i Västerbotten obältade förjämnan. Så nu får det väl bli en stödgala i Umeå med en insamling till medicinteknisk utrustning till regionens vägburna ambulanser så politiken får ägna sig åt miljonsatsningar på jetflyg och helikoptrar istället.

Det ska sägas att verksamhetsledningen vid mitt samtal var tydliga med att förmedla att skrivningen om att ambulanspersonalen ”ska” utföra HLR under färd, inte ska tolkas bokstavligt.

* Premedic och Falck Ambulans

** Vissa helikoptrar är begränsade att flyga i viss väderlek

Textförfattare: Henrik Johansson  Foto: Andreas Nilsson (Ambulans under utryckning i Skellefteå)


 

ANNONSER