Röde hanen som vaksamhetens symbol


Ni har säkert sett tuppen som kan sitta på brandstationernas övningstorn. Den röde hanen symboliserar vaksamhet och beredskap för att bekämpa eldsvådor och andra tillbud som kan drabba ett samhälle. Frågorna om beredskap är i denna tid högaktuella och trycket på en redan innan pandemin skör sjukvård ökar dag för dag. Nåväl, vi återkommer till nuläget. Åter till den röde hanen.

Kanske har ni lagt märke till torntuppen som brukar finnas på kyrkspirorna på olika platser i vårt avlånga land. Den kyrkohistoriska förklaringen till tornspirornas tuppar är bland annat en påminnelse om den tupp som med sitt galande väckte aposteln Petrus till besinning efter hans förnekelse av Jesus. Torntuppen utropar således symboliskt till menigheten ”vaken och bedjen, att i icke mån falla i frestelse” eller i en nyare översättning: ”vaka och be så att ni inte faller för frestelsen”. Det kommer sig av ett stycke ur Markusevangeliet. Kyrktuppen beskrevs också jaga bort onda andar och ge skydd mot allsköns olyckor.

Även i folktron och mystiken har tuppen haft stor betydelse och ofta associerats med solen och elden. Ofta har tuppen i grekiska sagor beskrivits som avvärjaren, den som ingriper vid hot och fara, den som slår larm. När det saknades ringare i kyrkklockorna så praktiserade inte sällan tuppen som väckarklocka. Ordet ”gala” har också betydelsen att ”sjunga trollsånger”. I den fornnordiska mytologin berättas om hanen Gullenkamme, som satt i världsträdets topp och som med sitt galande skulle varsko gudar och människor om den stundande världsundergången, ragnarök.

Ordföranden för organisationen Sjukhusläkarna Stockholm, Andreas Fischer, var en av dom som gång på gång långt innan pandemin slog larm om en gravt eftersatt beredskap. Han föreslog även innan pandemins utbrott att: »Regeringen borde överväga att tvångsförvalta sjukvården i Stockholm. Och i fler regioner än så.«

Ni kan läsa mer om tvångsförvaltning här: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2019/12/ordforande-for-sjukhuslakarna-stockholm-tvangsforvalta-varden/?fbclid=IwAR3wMcYoDmUeZWuqiOumWzD6WUEv9QyRQKq8x6SAwqTzoYPxgPFkiDf3yhQ

Flera anställda inom sjukvården vittnade långt innan pandemins härjningar om riskerna med för få IVA-platser, låg bemanning, indragna ambulanser och stundande besparingar i mångmiljonklassen. Det fanns även personal som sände ut varningens rop om utbredd tystnadskultur där personal som talar med media får bekymmer och anses vara goltuppar som krånglar till det. 

Det här med höga höns (metafor för beslutsfattare inom sjukvården av högre rang) som gång efter annan lika naket som verklighetsfrånvänt med teatral självsäkerhet utropar att beredskapen är god, när den många gånger är gravt eftersatt. Må tiden med devalverade utrop och löften om att läget är under kontroll arkiveras i historieböckerna över en chanstagningen och amatörernas tid. 

Låt oss hedra personerna som likt röde hanen så vaksamt och vaket; varnade för riskerna med för låg bemanning, platsbrist och situationer där den viktiga beredskapen sedan flera år blivit satt på undantag och hamnat i valhänta händer.

Må dessa ärans tuppar pryda varje sjukhus och ambulansstation i en tid där beredskap, civilförsvar och överkapacitet åter måste tas på allvar. I den tiden kommer vi minnas dom som talade när andra teg. 

TEXTFÖRFATTARE: HENRIK JOHANSSON


 

ANNONSER