Sälja eventsjukvård


I en tidigare krönika skrev jag om Region Örebros oförmåga att upprätthålla egen prehospital beredskap för ambulanssjukvården. Region Örebro som uppenbarligen saknar kapacitet att för egen maskin förstärka upp den redan sköra beredskapen köper utan upphandling in ambulanstjänster för miljontals kronor. Det nya avtalet löper fram till sista maj 2021. Det går förstås att resa en rad frågor kring turerna avseende oviljan att upphandla och rannsaka sin egen beredskapsförmåga. På den punkten är nog inte sista ordet sagt.

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

Under 2020 har ambulansverksamheten i Region Örebro becknat loss evenemangssjukvård för 345 592 kr fram till sista augusti (en sista sammanställning sker i detta nu). Hela 506 400 kr har Region Örebro hunnit med att fakturera olika bolag och organisationer under 2019 för att svara för evenemangssjukvård. För 2018 och tiden dessförinnan så slantades det utan regionens inblandning. Nåväl, just detta kapitel av historien med sjukvård vid evenemang ska man kanske låta arkiveras i förslutna biktbås. På den tiden lånade regionen ut ambulans och läkemedel pro bono, så att säga. Hur en region som inte ens har egen kraft och förmåga att stärka upp sin egen operativa beredskap samtidigt kan saluföra och utföra tjänster som ligger på milsvida avstånd från regionens kärnuppdrag är förstås märkligt, men samtidigt ett tydligt budskap till privata vårdgivare. En region som anför att man på grund av en pandemi som pågått i snart ett år inte har möjlighet att i egen organisation klara av kärnuppdraget, men ändå slantar upp övertidsersättning för personal som arbetar vid olika publika evenemang, som samma region fakturerar olika bolag organisationer för – det saknar all rim och reson. Region Örebro fakturerar mellan 1600-1648 kr per timme för ambulans och två ambulanspersonal.

Nu frågar sig säkert många varför detta trixande oskick får fortgå, varför det inte får ett slut. Min slutsats är att uppläggen inte kommer upphöra – av det enkla skälet att det är poppis både bland köparna, säljaren och ambulanspersonalen. Som privat vårdgivare blir det svårt, för att inte säga ekonomiskt omöjligt, att slunga upp övertidspengar för att få personal att arbeta vid evenemang och samtidigt hålla igång medicinteknik, mediciner, fordon, försäkringar och allt annat som hör till företagande som privat vårdgivare. 

Uppläggen med att beckna ambulanstjänster där ambulanspersonal ersätts med övertidsersättning från Region Örebro samtidigt som regionen utan upphandling köper in ambulanstjänster för många miljoner, är sanktionerade från högsta ort. Krydda detta med att skattesponsra utvalda evenemang och strunta i att upphandla olika prehospitala tjänster (exempelvis ambulansflyg och vägburen ambulanssjukvård). Några skvättar tystnadskultur på detta, så närmar vi oss något som vi tids nog måste adressera och komma tillrätta med. En otäck del av denna historia är att personer som tagit upp osund konkurrens och brister i beredskapen, kommit i kläm. Det kan lätt bli så när det är ”bigga pengar” i rullning, för att citera den gamla filmklassikern Sökarna.

Nio månader in i en pandemi blir det svårt att anföra en hälsokris som orsak till att inte stärka en uppenbart otillräcklig verksamhet eller att i laga ordning upphandla de tjänster som det finns uppenbara behov av. Istället becknar regionen loss tjänster samtidigt som man slantar ut övertidsersättning till ambulanspersonalen och köper in tjänster utan upphandling. 

TEXTFÖRFATTARE: Henrik Johansson    FOTO: Sven Åsheden   (Ambulans-bilden är en arkiv- och genrebild)


 

ANNONSER