I dagsläget får ambulansen i Skellefteå ungefär 8000 larm per år och långt ifrån alla patienter som ringer 112 behöver ambulanssjukvård till akutmottagningen. För att lätta på flödet till akutvården och stärka beredskapen har ett nytt arbetssätt införts.

Patientens medicinska tillstånd bestäms på plats och utifrån det tar ambulanspersonalen beslut om det är transport till akutmottagningen som är aktuell, hänvisning till hälsocentral eller om patienten själv ska ombesörja resa till aktuell vårdinrättning.

Till stöd för ambulansspersonalen finns läkare som konsulteras via telefonkontakt.

Patientens behov alltid först

Patientens behov sätts alltid först berättar Christina Appelblad, avdelningschef på ambulansen i Skellefteå, och standardiserad bedömning är ett sätt att arbeta med kvalitetssäkring för att kunna ge så god vård som möjligt.

– Bedömningsarbetet känns kvalitetssäkert, vi har utbildning och erfarenhet bakom oss, de som jobbar har stor vana att bemöta olika personer i alla sorters miljöer och omständigheter. Inga patienter ska känna sig oroliga att vi inte kan rutinerna, säger Christina Appelblad.

Rätt patient till rätt vård

Att ambulanspersonalen bedömer patienten redan i hemmet och där avgör den fortsatta vårdnivån innebär en smartare resursfördelning, och att sjukvårdsinstanserna nyttjas på det mest effektiva sätt.

– Många larm vi får är dock inte så allvarliga, där det i många fall skulle räcka med en tidsbokning på en hälsocentral. Genom det nya arbetssättet med en smartare resursfördelning för att matcha patienternas behov av vård och transport blir ambulanspersonalens arbete som en brygga mellan akut- och primärvården, säger Christina Appelblad.

 

Mer information: Christina Appelblad, Avdelningchef ambulansen, Västerbottens läns landsting, 073- 093 15 75

Text: Gabriella Bandling, Kommunikationsstaben, Västerbottens läns landsting, 073-049 46 53

Foto: Västerbottens läns landsting