Vad vi inte visste om varandra

Det är nog få yrkesgrupper som kommer så pass nära varandra som blåljuspersonal som arbetar som en duo, inte sällan också helt beroende av varandra. Under långa arbetspass hinner många ämnen avhandlas mellan larmen. Det händer att ett blåljusfordon blir vad man kan likna med ett slutet bikt rum, där allehanda frågor avhandlas under sol och måne.