Tullen får nya befogenheter

TullenSöndag 1 mars trädde en ny lagstiftning i kraft som gör det möjligt för Tullverket att hindra fordon att köra vidare som bryter mot bland annat yrkestrafiklagstiftningen. Till sin hjälp får Tullverket möjlighet att bland annat låsa fast fordonet, så kallad klampning.

Den nya lagen ger Tullverket liksom Polisen befogenheter att hindra fordon som är allmänt trafikfarliga, har för mycket last eller har chaufförer som inte håller lagstadgade kör- och vilotider. – Tullverkets primära uppgift inom ramen för den nya lagstiftningen är att förhindra olovlig cabotagetrafik, det vill säga att utländska förare kör inrikeslast i Sverige. Det ska förbättra konkurrensen på marknaden och förhindra dumpade priser, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverkets avdelning för brottsbekämpning.

Fordonskontrollerna kommer att ske vid tull- och punkskattekontroller. En tulltjänsteman som påträffar ett fordon som inte följer den nya lagen kan omhänderta nycklar, registreringsskyltar eller frakthandlingar. Som sista åtgärd kan tulltjänstemannen från den 1 mars klampa, alltså låsa fast fordonet. Fordonet kan vara fastlåst i max 24 timmar.

Källa: Tullverket  Foto: Tullverket

ANNONSER