Artikel

Tullen får nya befogenheter

Till sin hjälp får Tullverket möjlighet att bland annat låsa fast fordonet, så kallad klampning.

Artikel

Polisens första SALSA-larm på Gotland

Polisen på Gotland var på plats efter en minut på sitt första salsa-larm – livräddning vid hjärtstopp. Därmed var polisen en viktig pusselbit i livräddningskedjan med ambulans och räddningstjänst.

Artikel

Fler SOS larm gav längre svarstider

Den genomsnittliga svarstiden för 112-anrop blev 15,3 sekunder under 2014. Målet, enligt det statliga 112-avtalet är åtta sekunder.