Artikel

Så länge får du vänta på ambulansen

I stora delar av landet får man vänta allt längre på ambulansen. Väntetiden skiljer sig också mellan kommunerna – från 7,4 minuter i Tranås till 30,3 minuter i Bjurholm. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Snabba insatser är den viktigaste överlevnadsfaktorn för de 10 000 svenskar som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp.