Ambulansteam missbedömnde

Det handlar om en händelse där en person cyklat omkull och slagit i huvudet. Ambulansteamet gjorde en bedömning på plats, men missbedömde symptomen som enbart orsakade av alkoholpåverkan. Symptom på skallskada kan vara svårbedömt, men olika beslutsstöd enligt givna riktlinjer användes inte. Patienten är nu förbättrad efter flera veckors sjukhusvård, men med vissa kvarstående symptom.
 
Sammantaget medförde bristerna i bedömning och åtgärder att den allvarliga hjärnblödningen som uppstod i samband med olyckan blev onödigt sent upptäckt. Detta kan ha medfört risk för allvarligare skada än om sjukhusvård skett tidigare.
 
Lex Maria- anmälningar är en del av Region Skånes åtgärder för att minska risken för vårdskador och öka säkerheten i vården.
 
Lund 2012-06-19
 
Roger Rüdén
Chefläkare RSPC (Medicisnka ambulansledningen i Skåne)
Tel: 070-369 73 38 för hänvisning

 

ANNONSER