Lex Maria – anmälan om blodförgiftning med sen diagnos

Det gäller en person med ett allvarligt infektionstillstånd, vilket av olika skäl undervärderades av ett ambulansteam och man avstod från att ta patienten till sjukhus. Ökande infektion kan i tidigt skede vara mycket svårbedömt, men anvisat beslutsstöd användes inte. Inte heller togs kontakt med den läkare som ska bistå vid bedömning i situationer som denna. Symptomen utvecklade sig till s.k. sepsis (blodförgiftning) ett halvt dygn senare. Trots att patienten då snabbt togs till sjukhus gick hans liv inte att rädda.

Försening till diagnos och vård har troligen bidragit till att sjukdomsförloppet blev så allvarligt.

Lex Maria- anmälningar är en av Region Skånes åtgärder för att minska risken för vårdskador och öka säkerheten i vården.

Lund 2012-06-21

Roger Rüdén

Chefläkare RSPC (Medicinska ambulansledningen i Skåne)

Tel. 070-369 73 38 alt. 046 755 77 45 för hänvisning.

ANNONSER