Lex Maria-anmälan med anledning av utebliven ambulanstransport

En ambulans åkte ut på ett larm där Lamcentralen uppgett att patienten i fråga hade diffusa bröstsmärtor. Efter undersökning på plats och telefonkontakt med kirurgjouren på Mälarsjukhuset gör man bedömningen att patienten inte behöver föras till sjukhus.

Morgonen efter kom patienten in till akutmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med bröstsmärtor och blev då inlagd på medicinkliniken. Där gjorde man bedömningen att patienten hade en två dagar gammal hjärtinfarkt. Ambulansens beslut att lämna patienten hemma kan ha inneburit en risk för vårdskada.

En riskanalys kommer utföras av patientsäkerhetsenheten med syfte att klarlägga när avbrytande av ambulanstransport får ske.

Anmälan gjord av
chefsläkare Peter Augustinsson

ANNONSER