Tidningen

Nr 3 – 2012

Extremväder orsakade stor trafikolycka

Ambulansteam missbedömnde

Inom ambulansverksamheten i Skåne anmäls ett ärende till Socialstyrelsen, för Lex Maria-bedömning.