värme och vaccinationer väcker hopp


CORONAPANDEMIN har fått många att arbeta hemifrån och samtidigt omvärdera vad som egentligen är en traditionell fysisk arbetsplats.
För blåljus- och sjukvårdspersonal är det annorlunda. Tjänstgörande personal måste dagligen möta nya människor i sitt arbete.
En ständig oro för att bli smittad. Det har säkert de flesta av oss upplevt, både på vägen till och från jobbet liksom på själva arbetsplatsen, ända sedan det första svenska fallet bekräftades den 31 januari 2020 i Jönköping.
Verksamheter runt om i landet – var av förklarliga skäl – olika väl förberedda på den omställning som varit nödvändig för att kunna utföra och hantera 112-uppdrag under pågående pandemi.
Pandemin har ställt till med mycket elände. Men är allt bara negativt?
I tider av kris är det viktigt att också se saker från den ljusa sidan och inte bara fokusera på alla negativa konsekvenser.
För många har pandemin blivit en tid för reflektion och eftertanke. Att tänka nytt och tänka utanför boxen har resulterat i både innovationer och utveckling.

I DET HÄR NUMRET har vi dukat upp ett smörgåsbord av artiklar och reportage om verksamheter, som har stark anknytning till blåljuslarm.
Myndighets- och verksamhetsgemensamma satsningar och samarbeten är en starkt lysande ledstjärna. Ett bra exempel är operativ samverkan mellan Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Ett annat bra exempel är Försvarsmaktens omfattande stöd till vårt samhälle.

HÖSTENS DIGITALA CISA-KONFERENS  21-22 oktober
är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård, tidskriften Samverkan 112 och Blåljusstiftelsen. Se sida 47.
Förutom inbjudna gästföreläsare erbjuder konferensen parallella föreläsningar, workshops, chattfunktion. Tidningens annonsörer kommer att erbjudas gratisplats som utställare.
Du har möjlighet att kostnadsfritt vara med i vår digitala konferens via egen dator, surfplatta eller smarttelefon. Konferensen använder plattformen Zoom och vanlig webbläsare.
Nu ska vi njuta av hur vårsolen tinar upp både kropp och sinne och hur aktiviteterna staplar sig på hög.

Trevlig läsning!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se


 

ANNONSER