Vi vill uppmärksamma och stödja


Jag tackar för förtroendet att få skriva ledaren i detta nummer. Det är tidigt lördag morgon, jag sitter vid köksbordet och ser solen färga himlen röd och spegla sig i sjön.

Det blir en vacker höstdag. Lyssnar samtidigt på nyheterna där de säger att det under natten skett x-antal förmodade attentat och misstanke om mord. Det är så vår värld är, både vacker och skrämmande på samma gång.

Känner en otrolig tacksamhet till alla som arbetar inom människovårdande yrken, ni har verkligen en betydelsefull men samtidigt utsatt roll i dagens samhälle.

På vårt sätt vill vi uppmärksamma och stödja er i ert arbete. Den 24-25 oktober anordnar CISA sin årliga konferens (se fullständigt program på sidorna 34-35) med syfte att lyfta och diskutera svåra frågor, problematisera vårt dagliga arbete kopplat till akut vård och visa på möjligheter för resurs- och tidsbesparande utbildning för mental förberedelse i komplexa situationer.

I Kamprads anda är konferensen kostnadsfri för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta, ”Till nytta för de många människorna”. Varmt välkomna! Anmälan sker via CISA hemsida;
www.lnu.se/cisa

Jag skulle också vilja lyfta upp en, för nationell samverkan inom akut vård, viktig fråga; Vem kommer i framtiden vara redaktör för tidskriften Samverkan112?

Allas vår eldsjäl, Sven Åsheden, som har grundat tidskriften och mer eller mindre arbetat ideellt med denna under 17 år kommer efter lång och trogen tjänst att varva ner och dra sig tillbaka.

Vi i CISA kommer fortsättningsvis vara medredaktörer men vi har ingen möjlighet att vara huvudansvariga. Vi söker därför med ljus och lykta efter en driven och engagerad medarbetare som kan ta över redaktörskapet.

I ett vidare perspektiv har tidskriften inte endast fungerat som en nationell nyhetskanal för ”Blåljuspersonal”, den har även i mångt och mycket fungerat som en sammanbindande länk mellan olika professioner och organisationer inom den akuta vården som, genom CISA´s intention, inkluderar hela vårdkedjan från skadeplats till operation.

Vi sträcker härmed ut handen och vill gärna ha hjälp med att fortsätta Sven´s goda gärning; att sprida en samlad kunskap om samverkan mellan professioner och organisationer inom akut vård.

Hör gärna av er och varmt välkomna till vår kostnadsfria konferens med flera utställare och många aktuella och viktiga frågeställningar.

Carina Elmqvist
docent, vetenskaplig ledare CISA
carina.elmqvist@lnu.se


 

ANNONSER