”Ambulansavgift innebär flera risker”

FORSKNING. Var femte ambulansuttryckning bedöms vara ett fall för vårdcentral, eller att personen får vård hemma. Sköra äldre, multisjuka, personer med viss psykisk ohälsa och oroliga föräldrar till … [Läs mer...]

Ambulanssjukvården i Skåne ska utredas ordentligt

SKÅNE. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sagt ja till en motion från Kristdemokraterna om att göra en fullständig utredning av ambulanssjukvården i egen respektive privat regi i Skåne. … [Läs mer...]

Ambulansutbildning dras in

SKÅNE. Det blir ingen specialistutbildning inom ambulanssjukvård vid Lunds universitet i vår. Anledningen är att medicinska fakulteten måste spara. … [Läs mer...]