SKÅNE. Det blir ingen specialistutbildning inom ambulanssjukvård vid Lunds universitet i vår. Anledningen är att medicinska fakulteten måste spara.