SKÅNE. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sagt ja till en motion från Kristdemokraterna om att göra en fullständig utredning av ambulanssjukvården i egen respektive privat regi i Skåne.