Ambulansen stannade på grund av el-fel

ÖREBRO. Ambulanser i Örebro län har haft få anmärkningar vid besiktningar de senaste åren samtidigt som statistik från bilprovningen för 2011 visar att nästan var