ÖREBRO. Nu finns vetenskapliga bevis för att den mekaniska bröstkompressorn Lucas, som bland annat används i ambulanserna i Örebro län, är lika bra som manuell hjärtlungräddning för patienter med plötsligt hjärtstopp.