Ambulansen stannade på grund av el-fel

ÖREBRO. Ambulanser i Örebro län har haft få anmärkningar vid besiktningar de senaste åren samtidigt som statistik från bilprovningen för 2011 visar att nästan var tredje ambulans i landet underkändes med krav på efterkontroll.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5406980