http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-5-2014/1?e=0
Tidningen

Nr 5 2014 / Digital publikation

Massor av spännande läsning. – Sveriges billigaste lättvårdsambulans. – Olof är brandman med Trippel-kompetens. – Polisen Christer som är journalisternas favorit och mycket …

Specialfordon

Specialistsjukvård på väg

Som turist skulle de komfortabla sätena, den mjukt fjädrande gången och den smidiga följsamheten i trafikflödet uppskattas. Men för de som den unika intensivvårdsambulansen är avsedd för handlar det om något helt annat – en transport för att rädda liv.