http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-6-2014/1?e=0

Nr 6 2014 / Digital publikation

http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-6-2014/1?e=0

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

INNEHÅLL:
Nya strategier för ökad överlevnad
Ambulanspersonal kör i simulator
Polis och Tull samverkar i fjällen
Philip är stolt över sin utbildning
Landet runt – aktuella notiser
10 steg till en ökad överlevnad
Ambulanssjukvårdare på väg
Vetenskap, kunskap och entusiasm
Nya attityder hos skoterfolket
Ambulanssjukvårdaren Kalle Blomgren
Målet för Resuscitation Academy Sweden
Blåljuskörning i simulator
Gammal utbildning i modern form
Liv kan räddas – med tidigt larm och T-HLR
Specialkompetens behövs på akuten
RAS – Janne Kautto tycker till
Alarm Ambulansförbundet tycker till
Responstider och döda i akut hjärtinfarkt
Porträttet – ”Ambulansare” som processjurist
Debattartikel – inga repressalier


 

ANNONSER