Specialistsjukvård på väg

IVA-buss-3

DEN HÖGTEKNOLOGISKT medicinskt utrustade intensivvårdsambulansen är hittills ensam i sitt slag i Europa. Byggt på ett Scania busschassi och utrustad som komplett IVA-avdelning inleds samhällstjänsten under våren.
Magnus Wilhelmsson ingår i ett av de 13 team ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterskor som har sin hemmabas på stationen i Solna. En av sju ambulansstationer som drivs av det landstingsägda bolaget AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB).
– Det här är framtidens patienttransporter, säger Magnus med stolthet. Han berättar att intensivvårdsambulansen är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi transporterar mycket sjuka människor, fortsätter han. Men vår insats skiljer sig lite från tidskritiska ambulansutryckningar. Här handlar det om varsamhet, spetskompetens och oerhörd uppmärksamhet från det vårdande teamet.IVA-buss-2

BUSSEN ÄR SPECIALANPASSAD för att transportera patienter med särskilt vårdbehov mellan två vårdenheter. Patienterna är ofta nedsövda och ligger i respirator. Det är ett stort fordon, längden är närmare elva meter. Det behövs, dels för att den stationära utrustningen är platskrävande, dels för att patienterna ofta är kopplade till ytterligare medicinteknisk utrustning i samband med transporten. Runt omkring patienten finns apparaturen, bland annat respirator, övervakningsutrustning och medicinteknisk utrustning för intensivvård.
Sjukvårdspersonal från den avsändande vårdenheten följer oftast med sin patient till mottagande enhet. På ambulansstationen i Solna står de två äldre intensivvårdsambulanserna. Den yngsta togs i bruk 2003 och används fortfarande flitigt. Båda är mindre, men utrustade för intensivvård.

VARJE VRÅ i den nya bussen är minutiöst planerad. Inget har lämnats åt slumpen. Det unika är utrymmet, båren i mitten för bästa möjliga åtkomst och övervakning. Därtill är det ståhöjd överallt. Det är också viktigt att personalen har möjligheter till vila, flera transporter kan vara tidskrävande. Därför finns bekväma, fällbara stolar, både i vårdutrymmet men också i den främre delen. Längs bussens utsidor finns fack och utrymmen för bland annat syrgas, elkraftverk och reservkraft. Bussen har egen tredubbel kraftförsörjning.– Vi har baserat kravspecifikationen till stor del på vår egen erfarenhet, men även varit lyhörda för vad våra kollegor i sjukvården önskat, berättar Birgitta Johansson som är stationschef för Solna och Lidingö samt arbetar med medicinska inköp inom
AISAB.
Intensivvårdsambulansen får uppdrag som kan vara från två timmar upp till ett dygn. Syrgasutrustningen i bussen kan försörja en sträcka jämförbar med avståndet Stockholm-Paris nonstop. I genomsnitt utförs 60-70 uppdrag varje månad. Och det är inte bara Landstinget i Storstockholm som är uppdragsgivare, transporterna utförs i hela Sverige.
– Vården i dag är alltmer specialiserad, konstaterar Birgitta Johansson. Det innebär att transporterna mellan olika vårdenheter blir alltmer omfattande. I framtiden kommer det att krävas fler transporter med högspecialiserad sjukvård mellan vårdenheter. Vår intensivvårdsambulans kommer att få en ännu viktigare roll för att den specialiserade vården ska fungera optimalt.

Ambulanssjukvårdare med C-behörighet.  Scania har utbildat ett 30-tal ambulanssjukvårdare som kan köra intensivvårdambulansen. Körkortskravet är C-behörighet. I utbildningen ingår mycket praktisk träning.

FAKTA
Påyggd av Kiitokori i Kausala i Finland. Hela karossen och stomme är byggda i rostfria material. Total längd 10,8 meter.
Vårdutrymmets längd är 5 meter, bredd 2,35 meter med en takhöjd på 1,9 meter.
I både förarutrymmet och i patientdelen finns, förutom internkommunikation och kameraövervakning, även separata klimatanläggningar för kyla och värme. I bussen finns också ett speciellt system som bevakar CO2 halten, som automatiskt startar en reningsprocess om halten tenderar bli för hög.
Den sidomonterade lyftrampen klarar en belastning på 1 500 kg. Utöver bilens ordinarie batterier finns ett hydrauliskt el-aggregat, ett litium-jon batteripaket samt ett dieseldrivet el-aggregat. 12 tuber med medicinsk syrgas och medicinsk luft möjliggör transporter av intensivvårdspatienter upp till 24 timmar utan avbrott, annat än för förarbyten.

INTENSIVVÅRDSBUSSEN
Chassi: Scania K 320 IB 4×2
Motor: DC9 320 hk, EEV
Växellåda: GR875R med integrerad retarder och Scania Opticruise
Bakaxel: R660 med utväxling 2,73
Övrigt: Fordonet har heltäckande fullserviceavtal med Scania.

Text: Annica Ahlberg-Valdna  Foto: Mats T Karlsson.

STÖRRE BILD = Klicka på bilden

 

ANNONSER