Offentligt intresse!

 I det här numret av Samverkan berättar vi bland annat om Norrbotten och länets åldrande ambulansflotta. Det är en historia med flera olika dimensioner. En gäller fenomenet att körsträckorna för våra ambulanser (i alla fall i delar av landet) har en tendens att öka. Köruppdragen blir fler, avstånden till centraliserade sjukvårdsorganisationer längre och kanske också […]

Utveckling med GO!

Vi är inne på andra halvan av 2010 och ännu ett nummer av Samverkan 112 har lämnat tryckpressarna. När jag förberett tidningen och överblickar dess innehåll slås jag av hur utvecklingsinriktad vår ”bransch” är. Alla vet hur snabbt utvecklingen gått inom ambulanssjukvården. Blickar man tillbaka några årtionden är skillnaden i omhändertagande, omvårdnad, teknik, utrustning och […]

Blåljusfunktionärer – som ingen bryr sig om

Varje dag året runt pågår motor- och idrottstävlingar runt om i Sverige. Allt från elitidrottare som utövar sin sport i tävlingar med riksintresse, till små tjejer och killar som gör sina första trevande insatser i knattearrangemang. Vid alla dessa tävlingar finns funktionärer med någon form av sjukvårdsuppgift. Det spänner från inhyrda professionella ambulansteam som jobbar […]

Första, andra, men varför inte tredje…

Den 28:e april var jag på världspremiär hos Nilsson Special Vehicles AB i Laholm. Företaget visade sin senaste skapelse, en ambulans med kolfiberkaross byggd på Volvos V70-chassi. Det var stolta ambulansbyggare som bjöd på buffé och log ikapp med frontgrillen på det nya ambulansfordonet! Roligt! Snart kommer fler leenden från ytterligare en ambulansbyggare, Autokaross AB […]

Svajigt och trendigt när Sverige väljer ambulanser

Är svensk ambulansupphandling präglad av nyckfullhet och brist på erfarenhetsåterföring? Tycker personligen att frågan är väl befogad när jag tittar närmare på de senaste årens trender runt fordonsval inom svensk ambulanssjukvård. I statistiken (se reportaget på sidorna 22-25) kan man se hur valet av fordonstyp skiftar snabbt mellan åren och mellan olika delar av landet. […]