Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

SOS Alarm vinner pris för insatser vid skogsbranden

Sommaren 2014 var varm och torr och nödnumret 112 hade högt tryck med många olyckstillbud och skogsbränder under semesterperioden juli-augusti. På eftermiddagen den 31 juli kom ett 112-samtal från en skogsarbetare i närheten av Seglingsberg i Västmanland. En liten brand hade brutit ut när han arbetade i skogen. Branden fick snabbt fäste och när räddningstjänsten kom på plats var den utom kontroll. Det som började som en liten brand blev nu den största branden i Sverige i modern tid, en brand som skulle leda till evakuering av hus och hela byar. Slutligen evakuerades cirka 1 000 människor.

Ett intensivt krisberedskapsarbete

SOS Alarms krisberedskapsfunktion arbetade aktivt med händelsen och larmade samt samordnade kommunikationen mellan berörda myndigheter och aktörer med syfte att skapa en gemensam lägesbild. På plats i Ramnäs, där ledningsstaben var lokaliserad, fanns även personal från SOS Alarm som fokuserade på att koordinera krisarbetet. En av de första åtgärderna var att inrätta en mobil Coordcom enhet, en operativ plattform som används för 112 och utalarmering. Detta gav räddningschefen en god överblick över räddningsenheterna via SOS-kartan.

Koordinerad information till allmänheten

Det fanns en stor efterfrågan på information från allmänheten och varje drabbad kommun hade initialt satt upp sin egen information via olika telefonnummer för att möta detta. För att koordinera kommunikationen med allmänheten hänvisades alla istället till det nationella informationsnumret 113 13, som infördes i Sverige under 2013. Detta blev snabbt en viktig informationskälla för allmänheten.

När de franska och italienska flygplanen började vattenbomba fanns behov att varna allmänheten om faran av att vara i området. SOS Alarm använde den kommande tjänsten, Viktigt meddelande till allmänheten via sms, som skulle införas den 1 december 2014 i Sverige, men fick en tidig start på grund av omständigheterna.

” – Under hela branden mottog vi ett stort antal samtal till nödnumret 112 från oroliga människor som kunde se och känna lukten av röken på flera mils avstånd. Vårt arbete var omfattande både gällande 112-mottagningen men framförallt vår roll i krisberedskapsarbetet, säger Johan Hedensiö VD SOS Alarm. Det är med stor glädje vi tar emot EENA:s utmärkelse Outstanding Rescue Award, den ger alla medarbetare i SOS Alarm ett erkännande för det viktiga arbetet som utfördes under skogsbranden, avslutar Johan.

Källa: SOS Alarms Pressjour  Foto: SOS Alarm