Region Stockholm vinkar ut med ena handen och in med den andra

Nyligen kom beskedet att Region Stockholm planerar att driva all ambulanssjukvård i egen regi.

I ett pressmeddelande trumpeteras att nu upphandlade avtal fasas ut då  Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens egna bolag för  prehospitala tjänster, ska ta över.

I pressmeddelandet och på regionens webbsida citeras regionens prehospitala chefsläkare: ”Omvärlden förändras och ett viktigt uppdrag för regionen är att hjälpa till att bygga upp total- och civilförsvaret. Dagens modell med flera olika vårdgivare har fungerat bra, men med ett utökat uppdrag ser vi fördelar med en sammanhållen organisation för att bland annat öka flexibiliteten och snabbt kunna anpassa oss efter behov”.

Inte med en stavelse nämns  upphandlingen av sjuktransportrjänster som från 2024 löper fyra år. För bolag som till skillnad mot AISAB inte har skattebetalarna som ekonomisk buffert, så innebär igångsättande av ambulansverksamhet stora investeringar, som kanske först betalar sig efter drifttider på cirka 10-15 år. Med tanke på det Region Stockholm skriver om en sammanhållen organisation och att i semestertider varsla  Samariten och Falck om ett kommande slut, så kan man med fog fråga sig vad regionen har för ambitioner med upphandlingen av sjuktransporterna. Hade bolagen som räknade på uppdraget vetat att regionen i ena stunden skulle göra en ideologisk helomvändning för att i den andra anlita marknaden till ett mycket snävt pris, är en fråga som inte går att undvika. Skillnaderna emellan anbuden för sjuktransporterna var inte liten och bolagen som räknat kan omöjligt gjort det i vetskap att riskera att visas på porten efter bara några år.

Personligen är jag frågande till det som nu sker inom Region Stockholm.

I ena handen håller Region Stockholms politiska ledning i storsläggan och i den andra viftar dom glatt med avtal

För privata vårdgivare som investerat tid, kraft och pengar i verksamheten och som nu möter ideologiska beslut i ena änden samtidigt som ambulansbolag lockas in i avtal som av allt att döma inte kommer ha någon större långsiktighet, så finns det skäl att ana oråd. Lite som att hyra en lya som man inreder och donar med för att sedan bli uppsagd och visade på dörren efter sex månader. 

Trenden att regionerna tar hem ambulanssjukvård har vi även sett i Västerbotten, Skåne och Västra Götaland. I dagsläget är det enkom Gotland och Östergötland som helt upphandlat sin prehospitala kris- och katastrofberedskap och ambulanssjukvård.

Med tanke på det ekonomiskt skakiga läget i Sveriges regioner och hur olika förutsättningar ambulanssjukvården i Sveriges regioner har, är det inte helt otänkbart att prehospital verksamhet blir en statlig angelägenhet.

Region Stockholms besked att vinka goodbye till ambulansbolagen som verkat i regionen i många år samtidigt som man vinkar in ett nytt bolag, väcker mängder av frågor och krockar med det regionen skriver. Det ska bli intressant att få ta del av en budget för det som planeras i Region Stockholm. Kanske finns det mer underlag att ta del av i augusti.

ANNONSER