Svenskt Ambulansflyg på Landvetter


Den första februari är det premiär för Svenskt Ambulansflyg vid Göteborg Airport/Landvetter. Basen har beredskap dygnet runt med ett ambulansflygplan bemannat av två piloter och en sjuksköterska.

Sjuksköterskor med placering på beredskapsbasen vid Göteborg Airport / Landvetter under träning inför öppning av beredskapsbasen den 1 februari 2021. De sjuksköterskor som tjänstgör vid Landvetter är anställda vid Akademiska sjukhuset i Göteborg och är verksamma till 50 procent som Flight Nurse för Svenskt Ambulansflyg.
Några regioner överlappar med avtal med befintlig leverantör och därför blir starten i södra Sverige försiktig för att öka stegvis under våren. Det flygtekniska underhållet är på plats, det medicinska förrådet är fyllt och allt från kontorsplatser till rastutrymmen är riggat för de som bemannar basen.

Redo för nästa steg mot en nationell beredskap
– Tidtabellen har hållit, med intensiva förberedelser. Vi är redo för uppdrag från Sveriges södra regioner. Det känns riktigt bra att kunna ta nästa steg, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.
– Öppningen av Landvetter och i nästa steg Arlanda blir ett lyft för svensk sjukvård som ger en ökad närhet till nationellt lokaliserad specialistvård, oavsett geografiska avstånd, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län.

Utbildning och praktik
Sjuksköterskor med specialistutbildning och erfarenhet inom IVA eller anestesi har fått teoretisk och praktisk utbildning i flygmedicin och för att utgöra kabinbesättning, dessutom praktik vid basen i Umeå som redan är i drift. Sjuksköterskor vid Landvetter är anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med 50 procents tjänst som Flight Nurse vid Svenskt Ambulansflyg.
Den 21 februari öppnar beredskapsbasen på Arlanda Airport vilket är den sista pusselbiten i ett nationellt system. Arlandabasen med två bemannade flygplan dagtid och ett på natten, blir ett nav för mellersta Sverige, men också för beredskap i nord och syd. Utbildning av sjuksköterskor anställda vid Akademiska sjukhuset i Uppsala inleds samtidigt som basen öppnar på Landvetter.

Koordinering för varierad efterfrågan
Tre baser i drift med totalt fem plan dagtid och tre på natten bidrar till att koordineringscentralen (FKC) har goda förutsättningar att mobilisera resurser där de behövs som bäst och att minska antalet tomma returresor.
– Vi har redan fått erfara att efterfrågan varierar. Flera patienter med kritiska tillstånd kan samtidigt behöva transport långa sträckor. Där är flyget avgörande och vi behöver samtliga basers beredskap för att vara heltäckande, berättar Anders Sylvan.

Källa: mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se


 

 

ANNONSER