Får fler ambulanssjukvårdare


Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Sedan den 23 augusti utbildas ambulanssjukvårdare i en skräddarsydd uppdragsutbildning vid Birka folkhögskola och Bäckedals folkhögskola som du kan  läsa mer om här.

Det är Region Jämtland Härjedalen som beställt och betalar för uppdragsutbildning för att fler yrkesgrupper ska kunna arbeta inom ambulanssjukvården i länet. Under utbildningstiden utgår studerandelön. Efter utbildningen så väntar arbete på någon av länets ambulansstationer.  Ambulanssjukvården står för utbildningsambulanser och utrustning under utbildningstiden. Praktiken om totalt 12 veckor delas upp i tre fyraveckorsperioder startar i olika skov inom kort.

Idag måndag (11/10 -21) kommer adepterna att samöva med räddningstjänsten i Sveg.

Personerna som efter diverse testförfaranden blivit antagna till uppdragsutbildningen får efter utbildningen en individuellt anpassad tjänst i regionen.

Kraven vid antagning till uppdragsutbildningen var:

  1. Undersköterskeutbildning
  2. Minst två års yrkeserfarenhet, på heltid, inom vård och omsorg som undersköterska
  3. God fysisk och psykisk hälsa
  4. Körkort med förarbehörighet B minst tre år

Antagningstester som utbildningsanordnaren använde sig av:

Utbildningsanordnaren använde sig av Aasa – tester, där personen får ett betyg efter utfört test i stegen Icke Godkänt (IG) och Godkänt (G).

Momenten som ingår i fystestet är:

Marklyft: över 60 kg G

Sidoplanka: över 45 sek G

Vanliga planka över 45 sek G

Rygglyft: över 90 sek G

Greppstyrka: 38 kg, IG eller G, ett test med varje hand

Harvard step test: Kliva upp och ner på en pall (män 50 cm, kvinnor 45 cm) med ett tempo på 60 ggr/minut i 5 minuter. Därefter lägga sig ner och vila, under tiden mäter testledaren puls efter en, två och tre minuter. Återhämtningen ska speglar konditionen.

Kettlebells: Bära en kettlebell på 24 kg i varje hand sex halvtrappor, tre våningar, upp. Vila en minut. Bär dessa vikter ner igen.

Det som nu sker i Region Jämtland är i många avseenden banbrytande

Jag har i tidigare krönikor skrivit om hur olika regioner resonerat och agerat kring hur bemanning bäst organiseras. Den akademiska utbildningen av ambulanssjukvårdare som bedrevs under några år via Örebro universitet lades ned då universitetet fick signaler om att ambulanssjukvården enkom skulle efterfråga legitimerad personal. När sedan nya ambulanssjukvårdarutbildningar startades upp med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan så var det främst storstadsregionerna som backade upp behovet av ambulanssjukvårdare. Återkommande frågor om hur läkemedelshantering skulle organiseras kunde inte tolkas på annat sätt än att Socialstyrelsen lämnat det fritt för tolkning. Det var som jag tolkade saken respektive sjukvårdshuvudman som bedömde skrivningarna i Socialstyrelsens föreskrifter. Region Stockholm har under de senaste åren tillsammans med ambulansvårdgivarna utbildat och anställt många ambulanssjukvårdare. Lönebilden för ambulanssjukvårdare anställda inom det regionägda ambulansbolaget AISAB har varit god för individerna som utbildat sig de senaste åren.

Region Västernorrland valde för några år sedan att göra sig av med samtliga ambulanssjukvårdare och rekryterar enkom sjuksköterskor till samtliga tjänster (inklusive vikariat). Region Gotland har valt att gå samma väg som Region Västernorrland och krävde i sin senaste ambulansupphandling att ambulanserna på Gotland från maj 2022 ska bemannas med legitimerade sjuksköterskor på båda stolarna.

Det som nu sker i Region Jämtland Härjedalen är banbrytande. Grannlänet Västerbotten har alltjämt ambulanssjukvårdare i organisationen likt Region Norrbotten medan Region Dalarna och Region Örebro synes nosa mer på Västernorrlands inslagna väg.

För att skapa en bättre förutsägbarhet och även en för framtiden bättre trimmad ambulanssjukvård är det viktigt att ta ett nationellt samlat grepp i frågan om den framtida bemanningen och vilka krav som ska gälla. En väg att gå är att möjliggöra så ambulanssjukvårdare och undersköterskor får en möjlighet till skyddad yrkestitel eller någon form av legitimationsliknande licens – som kan öka följsamheten av föreskrifter kring exempelvis läkemedelshantering. Det är även viktigt att Socialstyrelsen antingen reviderar sina föreskrifter eller helt enkelt förklarar dessa som helt tolkningsfria. Det är förvirrande att förhålla sig till föreskrifter som tolkas så olika i olika regioner.

Gemensamma grundkrav för prehospital personal vore också välgörande. Det blir inte bra när det råder oklara och luddiga tolkningar av vad som gäller. I en politisk kontext kommer det förstås även handla om kosing och hur regionerna bäst använder vårdpersonalen. I Region Stockholm ersattes vid senaste upphandlingen narkossjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i akutbilarna med akutläkarbilar bemannade med specialistläkare och narkossjuksköterska.

Gissningsvis hinner en hel del vatten rinna under broarna och jag tror inget i frågan om bemanning är skrivet i sten. Jag vet att det pågår en hel del branschsnack kring bemanningen och det finns förstås en rad av olika särintressen (kanske en smula skråtänk också).

Det går att tycka si eller så om det som nu sker i Region Jämtland, men det går inte att ta miste på att det sker förändringar. En sak är i vart fall helt säker – Region Jämtland kommer ha ett helt annat bemanningsläge redan sommaren 2022.

Text: Henrik Johansson  Foto: Privat


 

 

ANNONSER