Stockholm får en andra ambulanshelikopter året om


Stockholmsregionens sommarhelikopter för ambulanssjukvård föreslås vara i drift året om. Det innebär att även dagens s k sommarhelikopter kommer att vara i drift även mellan september och maj. Samtidigt inrättas en ny dirigeringstjänst för ambulanshelikoptrarna. Bakgrunden är dels ett ökat behov av snabba prehospitala insatser samt för att snabbt kunna transportera svårt sjuka mellan sjukhus. Ekonomiskt innebär de två förslagen en utökad årsbudget från ca 70 till ca 98 miljoner kronor/år.

– Ambulanshelikoptrarna ger stockholmarna en stor trygghet vid svåra olyckor och trauman, och i oländiga eller mer avlägsna områden bland annat i skärgården. I dagsläget har vi en helikopter året om och en sommarhelikopter mellan maj och september. Framöver ser vi ett ökat behov av ambulanshelikopterinsatser samt ett behov av snabba transporter till sjukhus för svåra traumafall, och att ha båda helikoptrarna igång året om innebär också minskad sårbarhet och att det blir lättare med bemanningen. Därför kommer vi att utnyttja optionen för innevarande avtalsperiod att utöka driften av sommarhelikoptern till årets alla månader, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Ambulanshelikoptern är en livsviktig fråga, för att ha starkare beredskap tillför vi därför en till. En året runt-helikopter till kommer göra att liv kan räddas. Redan idag skapar helikoptern möjlighet för akutvård även för de som bor långt från sjukhus, med en till kommer ännu fler få närmare till sjukvård av världsklass, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Lars Rådén (M)

– Ambulanshelikoptern är skärgårdsbornas livlina om det värsta händer. Oavsett om du bor på Ornö, Runmarö, Tjockö, Adelsö eller besöker Grinda över dagen ska du snabbt kunna få kvalificerad hjälp. Med två helikoptrar året runt säkras en tillgänglig ambulanshelikopter för hela befolkningen oavsett var i länet du befinner dig. Med två helikoptrar skapas också en unik möjlighet att hjälpa till och rädda liv även i angränsande regioner genom att flyga traumapatienter direkt från olycksplatsen till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, säger Christine Lorne (C) gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Ambulanshelikoptrarna är en viktig trygghetsfaktor. Alla ska kunna känna sig trygga oavsett var i Stockholm man befinner sig och förlita sig på att få hjälp i tid. Det handlar om beredskap och om att rädda liv och nu även på två platser samtidigt, säger gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Fälth (KD).

– Snabb transport med ambulanshelikopter ökar överlevnad för svårt sjuka skärgårdsbor, skadade vid olyckor och andra traumapatienter. Med två helikoptrar året runt blir verksamheten mer robust med bemanning och fler liv kan räddas, säger psykiatriberedningens ordförande Susanne Nordling (MP).

Region Stockholms ambulanshelikoptrar

Helikopter 1 är i drift året om, helikopter 2 mellan 15 maj och 15 september.

De senaste åren har uppdragen ökat från under 3 000 till över 4 000 uppdrag per år.

Två ambulanshelikoptrar året om gör verksamheten mer robust och möjliggör att hantera två samtidiga situationer som kan kräva helikoptertransport.

Karolinska universitetssjukhuset har fått utökat uppdrag för traumapatienter på olycksplats även i angränsande regioner, situationer där ambulanshelikopter kan bidra.

Möjligheten att rekrytera piloter och specialistsjuksköterskor, och behålla kompetensen, ökar med året runt-uppdrag, vilket gör helikopterverksamheten mindre sårbar.

Nuvarande avtal för ambulanshelikoptrarna gäller till 2024 och innehåller en option om att utöka helikopter 2:s drifttid från sommar till helår.

Ambulanshelikoptrarna baseras f n på Mellingeholm i Norrtälje. En permanent basering har beslutats och projekteras vid Ullna i Österåkers kommun.

Dirigeringstjänst för ambulanshelikoptrar

För effektivt användande och dirigering av två ambulanshelikoptrar året om föreslås en särskild dirigeringstjänst för ambulanshelikopter inrättas vid SOS Alarm, som enbart ska ägna sig fokuserat åt att bevaka ambulanshelikoptrarnas uppdrag och flygrörelser. Dirigeringsppdraget innebär specialkunskaper såväl flygoperativt som om vårduppdraget.

Ekonomi

Utökat helikopteruppdrag från sommar till helår: ca 21,5 mnkr/år (varav 14,1 fast kostnad och 7-7,5 mnkr rörlig kostnad som beror av flygbränslets pris).

Ny dirigeringstjänst för ambulanshelikopter: ca 7 mnkr/år.

Presskontakt

Rasmus Jonlund, presschef hälso- & sjukvårdsroteln, Liberalerna, 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se


 

ANNONSER